9.1 là màu gì?

1. 9.1 là màu gì? Thực tế nhắc đến 9.1 là đang nhắc đến màu tóc để nhuộm. Cụ thể chúng ta sẽ có bảng màu...

Cách xào mực khô với dứa?

1. Nguyên liệu làm món mực khô xào dứa - Mực khô Vân Đồn (mua tại đây) - Dứa - Cà chua - Hành khô - Hành tươi -...

Giao điểm trong toán học là gì?

  1. Giao điểm trong toán học là gì? Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng chỉ có một điểm chung và điểm chung...

520 nghĩa là gì?

1. 520 nghĩa là gì? 520 nghĩa là Anh yêu em. Sở dĩ bắt nguồn của con số 520 (đọc là wǔ èr líng) chính...

CSC trong toán học là gì?

1. CSC trong toán học là gì? Thực ra csc là một trong những công thức tính các góc(x) của sin cos tan cot sec...

Down nghĩa là gì?

1. Nghĩa của từ Down? Down có nghĩa là "xuống". * Phó từ Xuống: to go down đi xuống to fall down ngã xuống to throw down ...

Ơn nghĩa là gì?

1. Ơn nghĩa là gì? Ơn nghĩa là điều làm cho người nào đó, mang lại lợi ích, sự tốt đẹp, được bản thân người ấy...

yyds nghĩa là gì?

1. Yyds nghĩa là gì? Đây là một từ nóng đến từ Trung Quốc, YYDS giống như GOAT trong tiếng Anh.Đó là chữ viết tắt...

Căn trong toán học là gì? ý nghĩa của căn bậc 2

1. Căn trong toán học nghĩa là gì? Căn trong toán học là từ nói nhanh của căn bậc hai chúng ta đã được học...

Stuff nghĩa là gì?

  1. Stuff nghĩa là gì? + danh từ: Chất, chất liệu; thứ, món the stuff that heroes are made of:cái chất tạo nên những người anh...