Dấu chấm trong toán học là gì?

3
2236
Dấu chấm trong toán học

Mục lục bài viết

1. Dấu chấm trong toán học có ý nghĩa gì?

Dấu chấm trong toán học bạn có thể hiểu đó là dấu thập phân? Chúng được dùng để  được sử dụng để tách phần nguyên khỏi phần phân số của một số được viết ở dạng thập phân.

2. Dấu chấm trong toán học (dấu thập phân) cấu tạo và chức năng như thế nào?

Số thập phân gồm có hai phần: Phần nguyên và phần thập phân. Phần nguyên ở bên trái còn phần thập phân ở bên phải dấu phẩy.
Ví dụ: 234,783
(234 là phần nguyên; 783 là phần thập phân _ Đọc là: Hai trăm ba mươi bốn phẩy bảy tăm tám mươi ba).

Những điều cần chú ý:
*.Cộng, trừ số thập phân ta chú ý sắp các số cùng hàng thẳng cột (chú ý nhất là dấu phẩy) thực hiện như số tự nhiên, xong ta đánh dấu phẩy vào kết quả cho thẳng cột với hai số trên.
*.Đối với phép nhân, ta nhân như số tự nhiên, xong ta đếm xem ở cả 2 thừa số có bao nhiêu chữ số thập phân rồi ta đánh dấu phẩy vào tích vừa tìm được từ phải sang trái bấy nhiêu chữ số.
*. Trong phép chia số thập phân, ta phải biến đổi thế nào để số chia là số tự nhiên. Ta thực hiện như phép chia số tự nhiên, nhưng trước khi bước sang chia ở phần thập phân của số bị chia ta đánh dấu phẩy vào thương.

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here