Dolce là gì? Tìm hiểu về Dolce?

0
2331
Dolce là gì? Tìm hiểu về Dolce?

Mục lục bài viết

1. Tìm hiểu về nghĩa của từ Dolce?

Câu nói “Ai rồi cũng phải nhảy Dolce thôi” đang tràn ngập tiktok? và nghĩa của từ Dolce trong tiếng Việt đó chính là:(âm nhạc) êm ái.

2. Vậy nhảy Dolce nghĩa là gì?

Ví dụ về nhảy Dolce cho các bạn dễ hiểu?

“Đốc Cờ Lê” = “Dolce” / Đôn-Chề (Hãng đồ hiệu Dolce & Gabbana).

Được đặt tên như vậy có lẽ vì trông ăn chơi, giống hội anh em bạn dì thích diện đồ Đôn-Chề, Vơ-Sa-Chì (Versace), Bớ-be-rỳ (Burberry), Lờ-Vê (LV)

– Sau đó chỉnh sủa video, viết thêm caption vui vui và đăng tải lên TikTok.