Đẽ đàng là gì? Chúng được dùng trong những trường hợp nào?

0
58

Trong từ điển tiếng Việt từ “đẽ đàng” hoàn toàn không có trong list danh sách. Vậy từ đẽ đàng thật sự nghĩa là gì và chúng ta dùng chúng trong những trường hợp nào?

1. Đẽ đàng là gì?

Thực ra từ này hoàn toàn gần như không có nghĩa – nó chỉ bắt đầu từ trò chơi nối chũ vui mà thôi. Cụ thể đó là khi người A nói “người đẹp” – Người B “đẹp đẽ” – Người C “đẽ đàng” – và đó chính là nguồn gốc của từ này.

2. Đẽ đàng được dùng trong trường hợp nào?

Thực tế từ đẽ đàng hoàn toàn không thể áp dụng được trong các tình huống bất kỳ nào cả đơn giản bởi vì nó hoàn toàn là vô nghĩa.