G là gì trong vật lý?

2
3575
G là gì trong vật lý?

Chắc hẳn khi học vật lý bạn đã nhìn thấy kí hiệu g rồi đúng không? Trong bài viết này mình sẽ giải thích nghĩa của kí hiệu G là gì trong vật lý nhé!

1. G là gì trong vật lý?

Phổ biến nhất người ta biết tới kí hiệu G: là gia tốc trọng trường là gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật.Cũng như vận tốc, gia tốc trọng trường là đại lượng có hướng. Bỏ qua ma sát do sức cản không khí, theo nguyên lý tương đương mọi vật nhỏ chịu gia tốc trong một trường hấp dẫn là như nhau đối với tâm của khối lượng. Điều này là đúng bất kể các vật có khối lượng khác nhau và thành phần của chúng như thế nào.

Tại các điểm khác nhau trên Trái Đất, các vật rơi với một gia tốc nằm trong khoảng 9,78 và 9,83 m/s2 phụ thuộc vào độ cao (và còn do Trái Đất không là khối cầu hoàn hảo cũng như vật chất phân bố không đều bên trong), với giá trị tiêu chuẩn chính xác bằng 9,80665 m/s2. Các vật có mật độ nhỏ không chịu cùng gia tốc như các vật nặng hơn do lực đẩy nổi và sức cản không khí tác động vào.

2. Các ý nghĩa khác của kí hiệu G?

– Ước của đơn vị khối lượng, bằng một phần nghìn của kilogam, ký hiệu g ; 1g = 10-3kg

– Đơn vị khối lượng thường dùng trong ngành Dược, ký hiệu g , bằng 1microgam

– Góc mở tương đối của một vật kính là tỉ số G = D/f giữa đường kính D của lỗ chắn sáng và tiêu cự f của thấu kính. Vật kính của máy ảnh không ghi G mà ghi các nghịch đảo N = 1/G ứng với giá trị khác nhau của D sao cho các diện tích lỗ chắn sáng hợp thành cấp số nhân với công bội hai.

>>> Xem thêm: b là gì trong vật lý?