K là gì trong vật lý 11?

0
2447
K là gì trong vật lý 11?

Giống như trong các công thức khác trong vật lý lớp 11 và mình có một số bài viết như:

Và K trong vật lý cũng là một bài viết mình sẽ tìm hiểu trong bài viết này?

Mục lục bài viết

1. K là gì trong vật lý 11?

K  là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị mà ta dùng. Và chúng ta thường gặp hệ số K trong định luật Cu-lông:

– Phát biểu Định luật Cu-lông: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Công thức định luật Cu-lông: 

– Trong đó:

  •  k là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị mà ta dùng. Trong hệ đơn vị SI, 
  •  F: đơn vị Niutơn (N);
  •  r: đơn vị mét (m);
  •  qvà q2 các điện tích, đơn vị culông (C).

2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi

a) Điện môi là môi trường cách điện.

b) Thí nghiệm chứng tỏ rằng, khi đặt các điện tích điểm trong một điện môi đồng tính (chẳng hạn trong một chất dầu cách điện) thì lực tương tác giữa chúng sẽ yếu đi Ɛ lần so với khi đặt chúng trong chân không.

>>   Mặt phẳng là gì? Phương trình mặt phẳng trong toán học

• ε được gọi là hằng số điện môi của môi trường (ε ≥1).

• Công thức của định luật Cu-lông trong trường hợp này là: 

– Đối với chân không thì ε = 1.

c) Hằng số điện cho biết, khi đặt các điện tích trong một chất cách điện thì lực tác dụng giữa chúng sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.