Giấy rách phải giữ lấy lề có nghĩa là gì?

1
951
Giấy rách phải giữ lấy lề có nghĩa là gì?

Mục lục bài viết

1. Câu tục ngữ: Giấy rách phải giữ lấy lề có nghĩa là gì?

Nghĩa đen:

“lề” là khoảng giấy trắng chừa ra ở bên trái hoặc bên phải tờ giấy. Không ai viết hay vẽ tràn trang giấy mà phải để lại một khoảng trống nhất định, cho đẹp và để ghi chép thêm (dành cho thầy cô giáo phê bên cạnh khi chấm bài).

Nghĩa bóng: 

Câu tục ngữ “giấy rách phải giữ lấy lề” mà chúng ta vẫn thường nghe có ngữ nghĩa biểu trưng, dùng để ví ai đó “dẫu có rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, cùng cực đến mấy thì cũng phải giữ cho bằng được nền nếp, gia phong”.

2. Một số câu thành ngữ, tục ngữ về tính liêm khiết

Giấy rách phải giữ lấy lề tiếng Anh:
  • A clean fast is better than a dirty breakfast.
Đồng nghĩa – Trái nghĩa Giấy rách phải giữ lấy lề:
  • Có tiền mua tiên cũng được

* “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* Cây ngay bóng thẳng, cây cong bóng vẹo.

* Cây ngay không sợ chết đứng.

* Đói cho sạch, rách cho thơm
* Chớ có bờm xôm, để đời tiếng xấu.

* Khó mà biết lẽ biết lời
* Biết ăn biết ở như người giàu sang.

* Cười người chớ vội cười lâu
* Cười người hôm trước hôm sau người cười.

*  Áo rách cốt cách người thương.

*  Ăn có mời; làm có khiến.

* Mặc đẹp chưa hẳn đã là sang
Kém phẩm vô tâm, khạc nhổ càng
Tư cách trang đài, do biết nghĩ
Kín đáo, sạch sẽ tướng thật sang.

* Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn tần mần như ma.

1 COMMENT

Comments are closed.