Phím tắt photoshop trên Mac

2
393
Phím tắt photoshop trên Mac

Việc sử dụng phím tắt photoshop trên macbook sẽ giúp bạn tăng tốc độ làm việc trên Photoshop trên Mac và tăng hiệu suất của mình. Dưới đây sieutonghop sẽ tổng hợp cho các bạn các Phím tắt photoshop trên Mac cho bạn làm quen.

1. Các Phím tắt photoshop trên Mac

Đây là một số phím tắt Photoshop trên Mac:

– Command + N: Tạo tài liệu mới
– Command + O: Mở tài liệu
– Command + S: Lưu tài liệu hiện tại
– Command + Shift + S: Lưu tài liệu dưới dạng tên khác
– Command + W: Đóng tài liệu hiện tại
– Command + Shift + W: Đóng tất cả các tài liệu
– Command + Q: Thoát khỏi Photoshop
– Command + Z: Hoàn tác thao tác trước đó
– Command + Shift + Z: Làm lại thao tác đã hoàn tác
– Command + X: Cắt đối tượng được chọn
– Command + C: Sao chép đối tượng được chọn
– Command + V: Dán đối tượng đã sao chép hoặc cắt
– Command + Shift + C: Sao chép đối tượng được chọn với định dạng
– Command + Shift + V: Dán đối tượng đã sao chép hoặc cắt với định dạng
– Command + A: Chọn tất cả đối tượng trên tài liệu
– Command + D: Hủy lệnh chọn đối tượng
– Command + T: Mở công cụ biến đổi để thay đổi kích thước, quay, hoặc lật đối tượng được chọn
– Command + Shift + N: Tạo lớp mới
– Command + J: Sao chép đối tượng được chọn vào lớp mới
– Command + Shift + J: Di chuyển đối tượng được chọn vào lớp mới
– Command + G: Nhóm các đối tượng được chọn
– Command + Shift + G: Bỏ nhóm các đối tượng được chọn

– Command + Shift + E: Kết hợp tất cả các lớp thành một lớp duy nhất
– Command + L: Mở hộp thoại chỉnh màu
– Command + M: Mở hộp thoại chỉnh độ tương phản và độ sáng
– Command + U: Mở hộp thoại chỉnh màu sắc
– Command + B: Mở hộp thoại chỉnh màu đen trắng
– Command + I: Đảo ngược màu trên đối tượng được chọn
– Command + Shift + U: Chuyển đổi đối tượng được chọn thành đen trắng
– Command + Shift + L: Tự động chỉnh màu sắc trên đối tượng được chọn
– Command + Shift + K: Mở hộp thoại chỉnh kích thước ảnh
– Command + Shift + Alt + K: Mở hộp thoại chỉnh độ phân giải ảnh
– Command + Shift + I: Mở hộp thoại chỉnh kích thước hình ảnh
– Command + Option + Shift + S: Lưu ảnh cho web và thiết bị di động
– Command + Option + I: Mở hộp thoại thông tin ảnh
– Command + Option + Shift + I: Xoay hình ảnh
– Spacebar: Chuyển đổi sang công cụ di chuyển
– Command + H: Ẩn hiển thị đường hướng dẫn
– Tab: Ẩn/hiển thị bảng công cụ
– Shift + Tab: Ẩn/hiển thị bảng lớp
– Command + Option + L: Mở hộp thoại cửa sổ lớp

>>   Cách xóa mụn cực chuẩn trong photoshop của các design chuyên nghiệp

– Command + Option + D: Hiện hoặc ẩn thanh đo
– Command + Option + R: Hiện hoặc ẩn thanh nội dung
– Command + Option + M: Hiện hoặc ẩn hộp thoại đường cong
– Command + Option + G: Hiện hoặc ẩn lưới hướng dẫn
– Command + Option + ;: Hiện hoặc ẩn lưới pixel
– Command + Option + ‘: Hiện hoặc ẩn phân đoạn hình ảnh
– Command + Shift + [ hoặc ]: Di chuyển lớp được chọn lên hoặc xuống
– Command + Shift + < hoặc >: Di chuyển lớp được chọn ra phía trước hoặc sau
– Command + Shift + /: Hiện hoặc ẩn tất cả các phím tắt
– Command + Option + Shift + S: Lưu cấu hình công cụ
– Command + Option + Shift + P: Hiện hoặc ẩn bảng thuộc tính
– Command + Shift + T: Lặp lại thao tác transform cuối cùng
– Command + Option + Z: Chuyển đổi giữa trạng thái trước và sau của tài liệu
– Command + Option + Shift + N: Tạo một lớp mới không có màu nền
– Command + Shift + Alt + N: Tạo một lớp mới với các cài đặt lớp mặc định

– Command + J: Sao chép lớp được chọn
– Command + Shift + J: Cắt lớp được chọn và dán vào lớp mới
– Command + Alt + Shift + E: Tạo một lớp mới từ tất cả các lớp được chọn
– Command + Alt + Shift + S: Mở hộp thoại lưu ảnh với tùy chọn chọn định dạng
– Command + Alt + Shift + W: Mở hộp thoại cài đặt phím tắt
– Command + Alt + Shift + K: Mở hộp thoại cài đặt phím tắt bàn phím
– Command + Shift + C: Sao chép tọa độ hình dạng và đưa vào clipboard
– Command + Shift + V: Dán tọa độ hình dạng vào hình ảnh
– Command + Alt + Shift + R: Mở hộp thoại đường cong nâng cao
– Command + Option + T: Biến đổi tự do
– Command + Option + Shift + T: Biến đổi tự do và lặp lại thao tác trước đó
– Command + Option + A: Chọn tất cả các lớp
– Command + Option + G: Tạo một nhóm lớp mới cho các lớp được chọn
– Command + Option + Shift + G: Hủy bỏ nhóm lớp được chọn

>>   Cách nhanh nhất để chọn tóc và xóa nền của ảnh?

– Command + 1: Hiển thị hình ảnh ở kích thước thực tế
– Command + 0: Hiển thị hình ảnh toàn màn hình
– Command + 2: Hiển thị hình ảnh ở kích thước 50%
– Command + 3: Hiển thị hình ảnh ở kích thước 33,3%
– Command + Alt + I: Mở hộp thoại kích thước ảnh
– Command + Alt + C: Mở hộp thoại chụp ảnh
– Command + Alt + Shift + N: Tạo một lớp mới với một mặt nạ trắng
– Command + Alt + Shift + M: Tạo một lớp mới với một mặt nạ đen
– Command + E: Kết hợp các lớp được chọn
– Command + Shift + E: Kết hợp tất cả các lớp vào một lớp mới
– Command + Shift + U: Chuyển đổi hình ảnh sang trắng đen
– Command + Alt + Shift + S: Lưu ảnh dưới dạng một bản sao mới với tên và định dạng được chỉ định
– Command + Shift + Alt + S: Lưu ảnh dưới dạng bản sao mới với cùng tên và định dạng
– Command + Option + D: Dịch chuyển tất cả các lớp được chọn một khoảng cách nhất định
– Command + Option + Shift + D: Dịch chuyển tất cả các lớp được chọn một khoảng cách nhất định và tạo ra các bản sao của chúng

– Command + Alt + I: Hiển thị hộp thoại kích thước hình ảnh
– Command + Option + Shift + N: Tạo một lớp mới với một mặt nạ đen
– Command + Shift + , (dấu phẩy): Hiển thị hộp thoại thiết lập hiển thị
– Command + Option + Shift + L: Tự động điều chỉnh màu sắc của ảnh với tính năng Levels
– Command + Option + Shift + B: Tự động điều chỉnh màu sắc của ảnh với tính năng Color Balance
– Command + Shift + N: Tạo một lớp mới
– Command + Shift + Alt + N: Tạo một lớp mới với tùy chọn tên và thuộc tính
– Command + J: Tạo một bản sao của lớp hiện tại
– Command + Alt + G: Tạo một nhóm lớp mới và đưa tất cả các lớp được chọn vào đó
– Command + Shift + D: Tách lớp được chọn thành một tài liệu riêng biệt
– Command + Option + Shift + V: Dán nội dung clipboard vào lớp mới và chỉ giữ lại phần nào của ảnh nằm trong khuôn khổ làm việc
– Command + Alt + 0: Đặt kích thước hiển thị ảnh phù hợp với màn hình
– Command + Option + Z: Hoàn tác lại nhiều thao tác nhất định (Undo)
– Command + Shift + Z: Thực hiện lại thao tác (Redo)

>>   Cách làm loang màu trong photoshop?

2. Kết luận

Ok trên đây mình đã tổng hợp xong cho các bạn những Phím tắt photoshop trên Mac – hi vọng sẽ giúp các bạn có các kiến thức thú vị.

>> Hướng Dẫn Cách Tách Nền Ảnh trên photoshop
>> Cách chuyển ảnh từ jpg sang png bằng photoshop