Lực là gì? dụng cụ đo lực?

1
929
Lực là gì? dụng cụ đo lực?

Mục lục bài viết

I. Lực là gì?

1. Lực là gì? Cho ví dụ

Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia, ta nói vật này đã tác dụng lực lên vật kia.

Ví dụ 1: Gió thổi vào cánh buồm làm thuyền buồm chuyển động, khi đó gió đã tác dụng lực đẩy lên cánh buồm.

Ví dụ 2: Đầu tàu kéo các toa tàu chuyển động, khi đó đầu tàu đã tác dụng lực kéo lên các toa tàu.

2. Thế nào là hai lực cân bằng? Cho ví dụ

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương, ngược chiều, cùng tác dụng vào một vật.

Ví dụ: Hai đội đang kéo co. Hai bạn đang gồng tay

3. Vật như thế nào dưới tác dụng của hai lực cân bằng? Cho ví dụ

Vật sẽ đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng

Ví dụ: Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của 2 lực cân bằng là lực hút của trái đất tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng từ trên xuống dưới và lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên, hai lực này có độ lớn bằng nhau.

II. Các dụng cụ đo lực?

Với môn vật lý lớp 6 thì tất cả mọi người sẽ được làm quen với các buổi thực hành đo lực bằng một dụng cụ đo lực rồi phải không? Vâng đơn vị đo lực là niu tơn ký hiệu là N, và chúng ta thường dùng một dụng cụ được gọi là lực kế để đo thông số này.

Tóm tắt:

  • Lực: Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia.
  • Dụng cụ đo lực: Lực kế
  • Đơn vị lực: Là niutơn kí hiệu N
  • Hai lực cân bằng: Là hai lực mạnh như nhau có cùng phương nhưng ngược chiều tác dụng cùng vào một vật.

1 COMMENT

Comments are closed.