Range trong toán học là gì? định nghĩa range

1
2404
Ranger trong toán học là gì? định nghĩa ranger

Mục lục bài viết

1. Định nghĩa range?

Range là sự khác biệt giữa giá tối thiểu (min) và giá tối đa (max) của công cụ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Để làm việc, các nhà giao dịch lựa chọn một khung thời gian nào bất kỳ (tức là khoảng thời gian – giờ, ngày, tuần, v.v.) và sau đó theo dõi sự thay đổi của giá trong khoảng thời gian này. Trong hành lang di chuyển giá, có các mức giá tối thiểu và tối đa và được gọi là “Range”.

Vậy ranger trong toán học thì là gì?

2. Range trong toán học là gì?

Các Range (Thống kê) Các Range  là phần chênh lệch giữa giá trị thấp nhất và cao nhất. Ví dụ: Trong {4, 6, 9, 3, 7} giá trị thấp nhất là 3 và cao nhất là 9. Vì vậy, Range  là 9 – 3 = 6. Thật đơn giản!

* Làm sao để tìm Range

Tóm tắt: Range của một tập hợp dữ liệu là sự khác biệt giữa các giá trị cao nhất và thấp nhất trong tập hợp. Để tìm Range , đầu tiên hãy sắp xếp dữ liệu từ ít nhất đến lớn nhất. Sau đó trừ đi giá trị nhỏ nhất từ ​​giá trị lớn nhất trong tập hợp.
OK vậy là mình đã giải thích cho các bạn Range là gì rồi đúng không? Chúc các bạn có những kiến thức bổ ích 🙂

1 COMMENT

Comments are closed.