S là gì trong toán học?

4
3839
S là gì trong toán học?

Mục lục bài viết

1. Công thức S trong toán học là gì?

Trong toán học S được coi là kí hiệu của diện tích một hình gì đó hoặc S thường dùng để chỉ một tổng số.

Ví dụ: Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Công thức tính diện tích Hình vuông:

Công thức: S = a x a.

Công thức tính diện tích Hình bình hành
Công thức: S = a x h

2. Một vài công thức S khác trong các lĩnh vực khác bạn nên biết?

 • Trong bảng mã ASCII dùng ở máy tính, chữ S hoa có giá trị 83 và chữ s thường có giá trị 115.
 • Trong hệ đo lường quốc tế:
  s là ký hiệu cho giây.
  S là ký hiệu cho siemens.
 • Trong hóa sinh học, S là biểu tượng cho serine.
 • Trong hóa học, S là ký hiệu cho lưu huỳnh.
 • Trong vật lý, S là ký hiệu cho proton.
 • Trong tin học, <s> là một thẻ HTML để vẽ một vạch ngang xóa bỏ lên trên chữ (strike out).
 • Trong toán học, S thường dùng để chỉ một tổng số.
 • Theo mã số xe quốc tế, S được dùng cho Thụy Điển (Sweden).
 • S được gọi là Sierra trong bảng chữ cái âm học NATO.
 • Trong bảng chữ cái Hy Lạp, S tương đương với Σ và s tương đương với σ (nếu đứng cuối chữ thì phải dùng ς).
 • Trong bảng chữ cái Cyrill, S tương đương với С và s tương đương với с.
>>   Tiền là gì mà sao ai cũng phải suy nghĩ?

Xem thêm: r là số gì trong toán học

4 COMMENTS

 1. […] Trong trường hợp nếu S là một tập hợp con hữu hạn trong V thì span của S là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các phần tử trong S. Trong trường hợp tập hợp S là vô hạn, các tổ hợp tuyến tính vô hạn (tức là các tổ hợp có thể liên quan đến một tổng vô hạn, và giả thiết rằng các tổng trên được xác định theo một cách nào đó, chẳng hạn như trong không gian Banach) thì định nghĩa trên không áp dụng được; còn tổng quát hóa có thể áp dụng được với chúng thì lại không tương đương. &gt;&gt;&gt; S là gì trong toán học? […]

Comments are closed.