S là gì trong toán học?

1
788
S là gì trong toán học?

Mục lục

1. Công thức S trong toán học là gì?

Trong toán học S được coi là kí hiệu của diện tích một hình gì đó hoặc S thường dùng để chỉ một tổng số.

Ví dụ: Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Công thức tính diện tích Hình vuông:

Công thức: S = a x a.

Công thức tính diện tích Hình bình hành
Công thức: S = a x h

2. Một vài công thức S khác trong các lĩnh vực khác bạn nên biết?

 • Trong bảng mã ASCII dùng ở máy tính, chữ S hoa có giá trị 83 và chữ s thường có giá trị 115.
 • Trong hệ đo lường quốc tế:
  s là ký hiệu cho giây.
  S là ký hiệu cho siemens.
 • Trong hóa sinh học, S là biểu tượng cho serine.
 • Trong hóa học, S là ký hiệu cho lưu huỳnh.
 • Trong vật lý, S là ký hiệu cho proton.
 • Trong tin học, <s> là một thẻ HTML để vẽ một vạch ngang xóa bỏ lên trên chữ (strike out).
 • Trong toán học, S thường dùng để chỉ một tổng số.
 • Theo mã số xe quốc tế, S được dùng cho Thụy Điển (Sweden).
 • S được gọi là Sierra trong bảng chữ cái âm học NATO.
 • Trong bảng chữ cái Hy Lạp, S tương đương với Σ và s tương đương với σ (nếu đứng cuối chữ thì phải dùng ς).
 • Trong bảng chữ cái Cyrill, S tương đương với С và s tương đương với с.

Xem thêm: r là số gì trong toán học