R là gì trong toán học?

11
3675
R là gì trong toán học?

 

Trong toán học các công thức liên quan đến “R” rất nhiều. Và “R” chỉ là một trong những số đó- hiểu một cách đơn giản r được giải thích như sau:

 • “R là tập hợp số thực ( gồm số hữu tỉ, số vô tỉ) 
 • Q là tập hợp số hữu tỉ ( gồm số nguyên, phân số) 
 • N là tập hợp số tự nhiên 
 • Z là tập hợp số nguyên ( số nguyên dương và số nguyên âm) 
 • I là tập hợp số vô tỉ 
 • P là tập hợp số nguyên tố”

1. R là gì trong toán học? Tập hợp R là gì?

R có “tính chất” đã được định nghĩa trong môn toán lớp 7 như sau:

– Tập hợp số thực là tập hợp của số hữu tỉ (bao gồm số nguyên và số thập phân): 1;-1;0,1;21,2323232323… (số thập phân vô hạn tuần hoàn) và số vô tỉ (số thập phân vô hạn không tuần hoàn): Số pi (3,141592…),căn hai (1,414214…). Như vậy, số thực chỉ là tên gọi chung của những số trên.

Vậy còn tập hợp R: Như mình đã nói ở trên, tập hợp R là tập hợp của cả các số hữu tỉ và vô tỉ và chúng có những tính chất rất riêng biệt: VD Với phép cộng, ta có thể chứng minh:

 • Với mọi a thuộc R: a + 0= a
 • Với mọi a,b thuộc R: a + b = (a + b)

Ngoài ra ta còn có thể chứng minh:

 • Với mọi a,b thuộc R: a + b = b + a
 • Với mọi a,b,c thuộc R: (a + b) + c = a + (b + c)
 • Với mọi a,b,c thuộc R: a + c = b + c suy ra: a=b
 • Một số tập hợp con của tập hợp số thực.
  + Đoạn [a, b] ={x ∈ / a ≤ x ≤ b}
  + Khoảng (a; b) ={x ∈ / a < x < b}
  – Nửa khoảng [a, b) = {x ∈ / a ≤ x < b}
  – Nửa khoảng (a, b] ={x ∈ / a < x ≤ b}
  – Nửa khoảng [a; +∞) = {x ∈ / x ≥ a}

Ngoài ra R trong ngôn ngữ lập trình lại có thể hiểu như sau: R là một công cụ rất mạnh cho học máy, thống kê và phân tích dữ liệu. Nó là một ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ R là một platform-independent do đó chúng ta có thể sử dụng nó cho bất kỳ hệ điều hành nào. Việc cài đặt R cũng miễn phì vì thế chúng ta có thể sử dụng mà không cần phải mua bản quyền.

>>> b là gì trong toán học?

2. Kết luận:

OK vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về R là gì trong toán học? – chúc các bạn có những kiến thức bổ ích.

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here