tho là gì tiếng anh? me là gì tiếng anh

0
4727

 

1. Từ tho cuối trong tiếng Anh nghĩa là gì?

Từ tho cuối câu trong tiếng anh là Viết tắt của Though, nghĩa là ‘mặc dù’ hoặc ‘tuy nhiên/ tuy vậy’.

Một số ví dụ nhiều hơn về tho và though: Though nằm ở vị trí cuối câu là trạng từ.Though mà là trạng từ thì có nghĩa là “mặc dù vậy” hoặc “nhưng”. Nó dùng diễn tả sự trái ngược với câu trước.

Ví dụ trong từ điển Oxford:

  • Our team lost. It was a good game though.
    = Đội của chúng tôi thua. Mặc dù vậy đó là một trận đấu hay.
  • ‘Have you ever been to Australia?’ ‘No. I’d like to, though.’
    = ‘Bạn đã đến Úc bao giờ chưa?’ ‘Chưa. Nhưng tôi cũng thích đến.’

2. Me là gì Tiếng Anh

Trong tiếng Anh- Me là một đại từ nhân xưng khi nói chuyện với người khác. Me thường được sử dụng, thường là đối tượng của động từ hoặc giới từ , để chỉ người nói hoặc viết:
Ví dụ: He swims with me. (Anh ấy bơi với tôi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here