yep là gì? Từ lóng YEP

1
805
yep là gì?

Mục lục bài viết

1. Nghĩa của từ yep

Yep là một biến thể của “Yes”, cũng có thể coi Yep là tiếng lóng của Yes có nghĩa là đồng ý, vâng.

Yep thường được sử dụng trong tin nhắn để tiếp tục trò chuyện. Phần lớn, nó cho người khác cơ hội để đặt các câu hỏi. Thể hiện tôi đồng ý với những điều bạn nói

2. Cách dùng của từ yep?

Từ Yep là từ đồng nghĩa với từ Yes trong tiếng Anh. Yep = Yes và cũng có nhĩa là Vâng/Đồng ý. Và Yep được xem là tiếng lóng của Yes.

Yup có khá nhiều cách hiểu. Tùy thuộc vào mỗi tình huống giao tiếp. Nó là một câu trả lời ngắn gọn, suồng sã nhưng thân mật.
Yep thường được sử dụng ở các cuộc nói chuyện thân mật, với bạn bè hoặc nhường ít tuổi hơn.Yup có nghĩa là đồng tình, đồng ý, chấp nhận 1 vấn đề nào đó. Hay chịu làm một việc gì đó.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here