aq là gì trong hóa học?

0
1897
aq là gì trong hóa học?

1. AQ là gì?

Bình thường AQ thường được biết tới là từ viết tắt của Adversity Quotient (Chỉ số vượt khó) là chỉ số đo lường khả năng vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống của con người. Chỉ số này được phát hiện vào năm 1997 trong cuốn sách tâm lý Adversity Quotient bởi một chuyên gia về tâm lý học người Mỹ ông Paul Stoltz.

2. aq là gì trong hóa học?

Trong hóa học – Trong hóa học, “aq” là viết tắt của từ “aqueous” (có nghĩa là “ở dạng dung dịch nước”). Khi bạn thấy một chất hóa học được ký hiệu bằng “aq” ở cuối công thức hoặc phản ứng hóa học, điều này chỉ ra rằng chất đó hiện đang ở trong dạng dung dịch nước. Xem ví dụ bên dưới để dễ hình dung.

3. Ví dụ về aq trong hóa học?

Ví dụ 1:

NaCl(s)​→Na(aq)+​+Cl(aq)−​

Biểu thị phản ứng ion hóa của muối natri (NaCl) trong nước, với “aq” chỉ định rằng các ion natri (Na+) và clorua (Cl-) đều ở trong dung dịch nước.

Ví dụ 2:

HCl(g)​+H2​O(l)​→H3​O(aq)+​+Cl(aq)−​

Trong phản ứng trên, khí hydrocloric (HCl) tương tác với nước để tạo ra ion hydronium (H₃O⁺) và ion chloride (Cl⁻) trong dung dịch nước, và “aq” được sử dụng để chỉ ra rằng chúng ta đang xem xét các ion trong môi trường dung dịch nước.

4. Kết luận?

Ok qua bài viết này mình đã giải thích cho các bạn xong về: aq là gì trong hóa học? – chúc các bạn có các kiến thức thú vị.