Góc trong toán học là gì?

0
567
Góc trong toán học là gì?

 

1. Góc trong toán học nghĩa là gì?

Góc được tạo bởi hai tia chung gốc. Trong đó:

  • Gốc chung là đỉnh của góc.
  • Hai cạnh của góc được tạo bởi hai tia.

Ví dụ minh họa:

Hình 1 là góc AOB trong. Góc AOB được tạo nên bởi hai tia OA và OB. Hai tia cung gốc O.

2. Các loại góc trong toán học?

Trong toán lớp 6 chắc chắn ít nhiều các bạn cũng đã làm quen được với các khái niệm này – Góc phụ thuộc số đo:

  • Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ
  • Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ
  • Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ nhưng nhỏ hơn 180 độ
  • Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ hoặc góc tạo bởi hai tia đối nhau

Ngoài ra thì còn có các loại góc khác như:

  • Góc phản là góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
  • Góc đối đỉnh
  • Góc đầy là góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn).

3. Hai góc phụ nhau, kề nhau, bù nhau

Hai góc phụ nhau

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90.

Hai góc bù nhau
Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180.Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù, tổng số đo của hai góc kề bù bằng 180.