Cách nhanh nhất để chọn tóc và xóa nền của ảnh?

0
779
Cách nhanh nhất để chọn tóc và xóa nền của ảnh?

Ví dụ như sau:

Bạn có một bức ảnh mà trong đó nhân vật chính có tóc chúng ta cần tách nó ra khỏi nền một cách đẹp nhất.

Cách làm như sau:

1. Lựa chọn tóc trong Photoshop

Mở hình ảnh mà bạn muốn chọn tóc và do đó tách nó ra khỏi phần còn lại của hình ảnh. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + O hoặc trong menu ở trên cùng Mở tệp :

Hình ảnh bạn mở sẽ được hiển thị dưới layer.

Nhấn Ctrl + J để nhân đôi layer:

Chọn lớp bạn muốn tiếp tục làm việc và nhấp vào tab Chanels:

Chọn Blue – và tắt các mắt còn lại:

Khi lớp leyer màu xanh được chọn – chuột phải >> Mở cài đặt Levels bằng phím tắt Ctrl + L.

Di chuyển các thanh trượt được đánh dấu trong hình trên cho đến khi bạn tạo được độ tương phản giữa nền và tóc càng nhiều càng tốt. Hãy cẩn thận để không làm mất các phần tóc của bạn.

Khi mọi thứ được thiết lập tốt, hãy giữ phím Ctrl và nhấp vào layer đã edit:

Quay lại phần layer

Chọn lớp làm việc:

Cuối cùng, nhấn phím Delete và nền sẽ bị xóa (tắt lớp sao lưu, nếu không nền của lớp đó vẫn hiển thị):

Kết quả là một nền hoàn hảo và Background nhanh chóng bị loại bỏ: