Cra trong toán học là gì? Ví dụ về Cra

1
3901
Cra trong toán học là gì? Ví dụ về Cra

Mục lục bài viết

1. Định nghĩa Cra trong toán học là gì? 

 là phần bù của A trong R, là những phần tử thuộc R nhưng không thuộc A.

2. Một số ví dụ về Cra

Ví dụ 1:

Cho tập hợp CRA=[−3;8)CRB=(−5;2)∪(3;11).Tập Cℝ(A∩B) là:

Lời giải:

Ví dụ 2:

Bài toán: Cho vecto a và vecto b khác vecto không, khẳng định nào sau đây sai

  • a, 0 độ =<(vectoa,vecto b)=<90độ
  • b, (vectoa,vecto b)=(vectob,vecto a)
  • c, vecto a, vecto b =AOB với vecto a= vecto OA,vecto b=vectoOB
  • d, 0độ =<(vectoa,vectob)=<180độ

Chọn a, 0o≤(a→,b→)≤90o

Trả lời:

CRA là phần bù của A trong R, là những phần tử thuộc R nhưng không thuộc A.

a) Sai

Do góc của 2 vectơ tính theo công thức:

cos⁡(u→,v→)=u→.v→|u→|.|v→|

`=>` góc giữa 2 vectơ có thể là góc tù do cos có thể âm khi tích có hướng âm

b) Đúng

u→=(a,b),v→=(c,d)

Vì u→.v→=ac+bd=ca+db=v→.u→

cos⁡(u→,v→)=u→.v→|u→|.|v→|

=v→.u→|v→|.|u→|=cos⁡(v→,u→)

nên (a→,b→)=(b→,a→)

c) Đúng

d) Đúng

3. Một số ý nghĩa khác của từ CRA

CRA Bình luận phản ứng phụ lục
CRA Bản khai báo cáo tội phạm
CRA Bồi hoàn chi phí hợp đồng
CRA C R Alpacas
CRA California Redwood Hiệp hội
CRA California tái phát triển Hiệp hội
CRA California đọc Hiệp hội
CRA Camden phuïc hoài
CRA Camera-Ready nghệ thuật
CRA Canada doanh thu cơ quan
CRA Canada dân cư Appraiser
CRA Centro nông thôn Agrupado
CRA Certificat de Recherche Approfondie
CRA Chambre Régionale d’Agriculture
CRA Charles River Associates
CRA Chi phí và đảm bảo doanh thu
CRA Christian duy tân Hiệp hội
CRA Chỉ huy hoàng gia pháo binh
CRA Chứng nhận nghiên cứu quản trị viên
CRA Chứng nhận nghỉ hưu người quản trị
CRA Chứng nhận võng mạc Angiographers
CRA Chứng nhận x-quang người quản trị
CRA Coeficiente de Rendimento Acadêmico
CRA Comité Régional Aéronautique
CRA Compte Rendu d’Appel
CRA Conseil Régional d’Aquitaine
CRA Cranfield quản lý Hiệp hội
CRA Croatia; Serbia
CRA Crystal nghiên cứu Associates, LLC
CRA Các Trung tâm để ghi lại thành tích
CRA Các cơ quan đánh giá tín dụng
CRA Câu lạc bộ đài phát thanh đang hoạt động
CRA Cédants & Repreneurs d’Affaires
CRA Công ty nghiên cứu Associates, Inc.
CRA Cơ quan báo cáo tín dụng
CRA Cộng đồng dân cư thay thế
CRA Cộng đồng nghiên cứu cộng sự
CRA Cộng đồng tái phát triển cơ quan
CRA Cộng đồng tái phát triển khu vực
CRA Cộng đồng tái đầu tư luật
CRA Giấy chứng nhận nhận được ứng dụng
CRA Góc phản xạ ăng-ten
CRA Gọi thiết bị định tuyến
CRA Hiệp hội Canada Ringsport
CRA Hiệp hội Canada thấp khớp
CRA Hiệp hội Caribê gạo
CRA Hiệp hội Trung ương Roadracing
CRA Hiệp hội bê tông sửa chữa
CRA Hiệp hội cư dân khuôn viên trường
CRA Hiệp hội hóa chất phục hồi
CRA Hiệp hội nghiên cứu máy tính
CRA Hiệp hội nhà hàng California
CRA Hiệp hội phục hồi chức năng California – Bắc, Inc.
CRA Hiệp hội tái chế hóa học
CRA Hiệu chuẩn yêu cầu phân tích
CRA Hoa hồng de Recours Amiable
CRA Hoạt động tập trung sửa chữa
CRA Hấp và Hiệp hội phục hồi
CRA Hội chứng tim mạch thận thiếu máu
CRA Hợp kim chống ăn mòn
CRA Khu vực tương đối bộ nhớ cache
CRA Khách hàng đăng ký truy cập
CRA Khách hàng ủy quyền trở lại
CRA Không thể nhớ bất cứ điều gì
CRA Khảo nghiệm cytokine phát hành
CRA Kênh tốc độ thích ứng
CRA Kết hợp truy cập ngẫu nhiên
CRA Kết hợp tại truy cập
CRA Liên hệ Reflex phân tích
CRA Liên minh San hô Reef
CRA Liên tục vận chuyển nhượng
CRA Luật của cứu trợ thuế đổi mới cộng đồng năm 2000
CRA Lắp ráp Đảng Cộng hòa California
CRA Máy nén, lạnh, Máy mát
CRA Máy tính tài nguyên phân tích
CRA Mạch tại xác nhận
CRA Nghiên cứu lâm sàng Associate
CRA Ngô Refiners Hiệp hội
CRA Người sáng tạo quyền liên minh
CRA Người tiêu dùng báo cáo cơ quan
CRA Người ủng hộ quyền của khách hàng
CRA Nhà hát Opéra de Recherche hành chính
CRA Nhà hát Opéra de Rétention hành chính
CRA Nhà hát Opéra de Rééducation Auditive
CRA Nhà phân tích nghiên cứu thành phần
CRA Phân loại và xếp hạng chính quyền
CRA Phân loại đánh giá khu vực
CRA Phân tích so sánh rủi ro
CRA Phòng Resort Hiệp hội
CRA Quân đoàn chuẩn khu vực
CRA Quần áo thay thế phụ cấp
CRA Quốc hội xem xét hành động của năm 1996
CRA Thư yêu cầu chuyển nhượng
CRA Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu
CRA Tiếp tục giải quyết quyền
CRA Tiền mặt và kế toán doanh thu
CRA Trung tâm Ressources Autismes
CRA Trung tâm khai hoang America
CRA Trung tâm nông thôn giao
CRA Trung tâm phân tích khu vực
CRA Trung tâm phân tích rủi ro
CRA Trung tâm thành phố võng mạc mạch
CRA Truyền thông cơ quan pháp lý
CRA Trường cao đẳng Regina Assumpta
CRA Trường cao đẳng nông thôn Alaska
CRA Trả tiền bản quyền đền bù thỏa thuận
CRA Trợ lý hóa học và bức xạ
CRA Trợ lý quan hệ khách hàng
CRA Tín dụng tham khảo cơ quan
CRA Tính quay 3F
CRA Va chạm nghiên cứu cộng sự
CRA Va chạm độ phân giải thuật toán
CRA Xung đột độ phân giải Hiệp hội
CRA Xác nhận sẵn sàng đánh giá
CRA Yêu cầu bồi thường Reunderwriting cố vấn
CRA lệnh mối quan hệ hợp đồng
CRA phối hợp các cơ quan đánh giá
CRA Đánh giá rủi ro cộng đồng
CRA Đánh giá rủi ro tim
CRA Đăng ký kiểm soát A
CRA Đạo luật nhân quyền năm 1964
CRA Định giá chứng nhận dân cư
CRA Đối số Trung Quốc phòng
CRA Ủy ban Régionale des Arbitres
CRA Ủy ban Régionale des nghiện

 

 

1 COMMENT

Comments are closed.