Distinct trong toán học là gì?

0
1157

Mục lục bài viết

1. Distinct trong toán học là gì?

Trong toán học, thuật ngữ Distinct (số phân biệt) được dùng để chỉ một số trong một tập hợp không bằng một số khác. Ví dụ, tập hợp các số {1, 2} chứa hai số phân biệt 1 và 2, có thể được chứng minh bằng cách đánh giá các đặc điểm khác nhau của mỗi số.

Thuật ngữ số phân biệt cũng có thể được sử dụng liên quan đến các hàm. Ví dụ, phương trình 4 = x ^ 2 có hai giá trị phân biệt của x, vì cả -2 ^ 2 và 2 ^ 2 đều bằng 4. Một hàm số đi qua trục x hai lần có hai số phân biệt đối với giao điểm x. Một hàm số bậc hai với số phức có hai nghiệm phân biệt, trong khi một phương trình bậc hai không có số phức chỉ có một số phân biệt cho một nghiệm.

2. Có bao nhiêu số có bốn chữ số với các chữ số phân biệt?

Có mười chữ số từ 0 đến 9.Mười chữ số này phải được đặt ở bốn vị trí – Hàng nghìn, Hàng trăm, Hàng chục và Đơn vị.

Rõ ràng, số 0 không thể đứng ở vị trí hàng nghìn (vì nó sẽ trở thành số có ba chữ số). Do đó, bất kỳ chữ số nào từ 1 đến 9 đều có thể chiếm vị trí hàng nghìn. Điều này có thể được thực hiện theo 9 cách.

Bây giờ số 0 có thể chiếm vị trí hàng trăm. Chúng ta có 8+ này 0 tức là 9 chữ số để điền vào hàng trăm. Một lần nữa chúng tôi nhận được 9 cách.

Bây giờ chúng ta còn lại 8 chữ số để điền vào hàng chục, có thể được thực hiện bằng 8 cách. 7 chữ số còn lại ở hàng đơn vị xếp vào 7 cách.

Do đó theo nguyên tắc đếm cơ bản, Số các số có 4 chữ số là 9,9,8,7 = 4536.

Do đó, có 4536 số có bốn chữ số với các chữ số phân biệt.

>>> Multiple trong toán học là gì?

>>> Hcf trong toán học là gì?

>> Displacement trong toán học là gì?