Derivative là gì? Derivative trong toán học là gì?

1
571
Derivative là gì? Derivative trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Derivative là gì?

Từ derivative” không phổ biến và thường không được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày cho lắm nó thường ám chỉ một tác phẩm nghệ thuật (như phim, sách, hoặc bài hát) mà được lấy cảm hứng từ một tác phẩm gốc hoặc ý tưởng đã tồn tại.

Vậy Derivative trong toán học nghĩa là gì?

2. Derivative trong toán học là gì?

Trong toán học Derivative là một khái niệm trong phân tích toán học để mô tả tốc độ biến đổi của một hàm số tại mỗi điểm. Đạo hàm của một hàm số được ký hiệu là f'(x) hoặc và có thể được xem như đạo độ của hàm số tại một điểm cụ thể.

Đạo hàm giúp chúng ta hiểu về độ dốc của đường cong tại các điểm khác nhau trên đồ thị của hàm số. Nó cũng có thể cho ta thông tin về vị trí của điểm cực trị (điểm cực đại hoặc cực tiểu) và điểm uốn của hàm số.

Đạo hàm có nhiều ứng dụng quan trọng trong toán học và các lĩnh vực liên quan. Nó được sử dụng rộng rãi trong tối ưu hóa, phân tích biến thiên, tính toán vi phân, và nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học và kỹ thuật.

3. Derivative trong một số lĩnh vực khác?

Ngoài lĩnh vực toán học, từ “derivative” cũng có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ như:

  • Trong kinh tế và tài chính: “derivative” (còn gọi là hợp đồng tương lai) là một loại công cụ tài chính tạo ra từ một tài sản cơ bản (ví dụ: cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ) và được sử dụng để đặt cược hoặc bảo vệ chống lại rủi ro giá.
  • Trong hóa học: “derivative” có thể chỉ một chất phụ thuộc hoặc tạo thành từ một chất gốc thông qua quá trình hoá học. Ví dụ, trong hóa học hữu cơ, một “derivative” có thể là một hợp chất được tạo ra từ một hợp chất gốc thông qua các phản ứng hóa học.
  • Trong ngôn ngữ học: “derivative” có thể ám chỉ các từ tạo thành từ một từ gốc bằng cách thêm tiền tố, hậu tố hoặc thay đổi âm tiết, mang ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, từ “teach” (giảng dạy) và “teacher” (giáo viên) có mối quan hệ từ gốc và từ “teach” là từ “derivative” của từ “teacher”.
  • Gradient trong toán học nghĩa là gì?
  • Intercept trong toán học là gì?
>>   Bảng cộng trừ trong phạm vi 20 lớp 2

1 COMMENT

Comments are closed.