x intercept là gì?

0
400
x intercept là gì?

Mục lục bài viết

1. x intercept là gì?

X-intercept, trong toán học, là điểm mà đường cong hoặc đồ thị cắt trục hoành (trục x). Nó là giá trị của biến độc lập (x) khi biến phụ thuộc (y) trên đồ thị bằng 0. X-intercept còn được gọi là “x-intercept” hoặc “x-intercept point”.

Khi biểu đồ hoặc đường cong giao trục x tại một điểm, ta có thể xác định được giá trị x-intercept bằng cách giải phương trình tương ứng của đường cong khi y = 0. Điểm x-intercept có thể được đọc trực tiếp từ trục hoành hoặc tính toán bằng phương trình.

2. Ví dụ về x intercept

Equation của chúng ta là: x + y = 7. Theo cách vẽ thông thường, chúng ta sẽ phải đi tìm ít nhất là 2 điểm. Các bạn hãy vẽ ra một table như bên dưới để tìm ra được các điểm tương đương (2;5) và (1;6).

Sau đó, các bạn xác định 2 point này trên graph và nối lại với nhau. Khi đó, chúng ta có được graph của linear equation như hình trên. Line này sẽ cắt Ox tại điểm A và cắt Oy tại điểm B. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta đi tìm coordinates của A và B. Dựa vào hình vẽ trên, chúng ta biết A chính là x-intercept. Vậy, chúng ta sẽ đặt luôn y-coordinate bằng 0. Thay giá trị đó vào equation thì chúng ta sẽ tìm được x-coordinate bằng 7. Vậy, điểm A là x-intercept có tọa độ (7;0).

Tương tự với các làm này và lý thuyết đã học ở phần trước, các bạn có thể tính được coordinate của điểm B chứ? Các bạn hãy thử tự làm nhé. Kết quả dễ thầy rằng B là y-intercept có tọa độ là (0;7).