ê hề nghĩa là gì?

0
802
ê hề nghĩa là gì?

Mục lục bài viết

1. Ê hề nghĩa là gì?

Thừa thãi, gây cảm giác không dùng vào đâu cho hết được. Trong tiếng Anh Ê hề tiếng Anh được viết là: abudant; profuse

2. Ví dụ về Ê hề?

Những ví dụ về ê hề?
  • Chán đến mức ê hề
  • Phát mệt ê hề
  • Đen đến mức ê hề