kinda nghĩa là gì?

0
1220

Mục lục bài viết

1. Nghĩa của từ kinda?

Kinda là 1 kiểu nói khác đi của từ Kind of. (đại loại là, hầu như, đôi chút, phần nào…)

It’s kinda new to me ( Cái đó/ Nó đại loại/ hầu như là khá mới đối với tôi) Thông thường, trong cả giao tiếp và khi sử dụng trên mạng xã hội người ta vẫn sử dụng “kinda” chứ không như các từ viết tắt ngắn khác như cf, xd,hm… Tuy nhiên, khi nói nhanh thì Kind of nói giống như Kinda nên cả nhà cũng không nên thắc mắc quá tại sao từ này lại phải viết tắt như vậy nhé.
* Trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, chúng ta thường bắt gặp các từ gonna, wanna, gotta, kinda…và không biết chúng nghĩa là gì?
– Do you want a drink?
– Do you wanna drink?
– D’you wanna drink?
– D’ya wanna drink?
– Ya wanna drink?
– Wanna drink?
~> Ta-da , người ta gọi hình thức từ này là RÚT GỌN.
Ví dụ khi bạn nói “Give me” thật nhanh, thì nó sẽ trở thành “Gimme”.
Sau đây là một vài hình thức rút gọn mà chúng ta thường gặp trong Tiếng Anh:
1. GIMME = give me
Ex: – Gimme your money.
– Can you gimme a hand?
2. GONNA = going to
Ex: – Nothing’s gonna change my love for you. (tên một bài hát rất nổi tiếng đấy)
– I’m not gonna tell you.
– What are you gonna do?
3. GOTTA = (have) got a
Ex: – I’ve gotta pen.
– Have you gotta car?
4. GOTTA = (have) got to
Ex: – I gotta go now.
– Have they gotta work?
5. INIT = isn’t it
Ex: That’s crazy, init?
6. KINDA = kind of
Ex: – She’s kinda cute.
– Are you kinda mad at me?
7. LEMME = let me
Ex: – Lemme go!
– He didn’t lemme see it.
8. WANNA (1) = want to
Ex: – I wanna go home.
– I don’t wanna go.
9. WANNA (2) = want a
Ex: – I wanna coffee.
– I don’t wanna thing from you.