Mút trong toán học là gì?

1
4333
Mút trong toán học là gì?

Đọc khá giống là từ mốt trong toán học hay mod trong hóa học đúng không cả nhà. Tuy nhiên các bạn đừng nhầm lẫn nhé.

1. Mút trong toán học là gì?

Mút trong toán học là điểm cuối cùng và là điểm đầu tiên của một đoạn thẳng.

  • Mút: là hai đầu của một đoạn thẳng, tức là hai điểm giới hạn đoạn thẳng đó
  • Phần đường thẳng bị giới hạn bởi hai điểm gọi là đoạn thẳng, hai điểm đó gọi là hai mút của đoạn thẳng. Nếu ba điểm A,B,M thẳng hàng và M nằm giữa A và B thì AM + BM = AB và ngược lại.

2. Trong hình học mút có khái niệm thế nào?

Trong hình học, một đoạn thẳng là một phần của đường thẳng mà bị giới hạn bởi hai đầu mút, và chứa quỹ tích của tất cả những điểm nằm giữa hai đầu mút.