VT trong toán học là gì? TSNT nghĩa là gì trong toán học?

0
618
VT trong toán học là gì? TSNT nghĩa là gì trong toán học?

Mục lục bài viết

1. VT trong toán học là gì?

Trogn toán học VT có nghĩa là vế trái của một phương trình. Tương tự, VP là vế phải. Hai vế có cùng giá trị, được biểu thị khác nhau, vì đẳng thức là tập hợp tương đương.

2. TSNT nghĩa là gì trong toán học?

TSNT nghĩa là thừa số nguyên tố

VD: 6=2.3

=> 2 và 3 là các thừa số nguyên tố

2. Ví dụ về VT trong toán học?

Ví dụ x +5 = y+8. Từ phương trình này ta suy ra được vế trái và vế phải ở bên dưới.

Biểu thức bên trái của dấu “=” là vế trái của phương trình.

Từ ví dụ trên, ta có:
x+5 là vế trái (VT)
y + 8 là vế phải (VP)