Khách sáo là gì? Khách sáo hay khách xáo

0
242
Khách sáo là gì? Khách sáo hay khách xáo

“Khách sáo quá” chắc là ai cũng từng nghe câu này trong cuộc sống và bài viết này – sieutonghop.com sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm về “khách sáo” này nhé!

1. Khách sáo là gì?

Khách sáo được hàm ý nói về: Một lời nói, hành động có tính chất xã giao, lịch sự bề ngoài, người ta thường dùng từ “khách sáo”.

2. Nguồn gốc của khách sáo?

Từ “khách sáo” vốn không phải là từ tiếng mẹ đẻ của tiếng Việt mà nó là một từ Hán Việt, được viết bằng hai chữ 客套, trong đó chữ “khách” (客) đã được Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức định nghĩa là: “Ở ngoài, đối với chủ”. Còn “sáo” (套) được từ điển phổ thông giảng là “bao, túi, vỏ”. Như vậy “khách sáo” (客套) dịch thuần ra là cái vỏ bề ngoài, từ đó mới có nghĩa bóng như đã nêu.

“Khách” (客) ở đây cũng chính là xuất xứ tên của chim khách, vì có quan niệm rằng hễ chim này hót là có khách đến nhà. Còn “sáo” (套) nhiều khả năng cũng là xuất thân của chim sáo, vì theo Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, từ này còn có nghĩa là “Nói về câu văn hay câu nói dùng những câu đã có sẵn từ trước. Câu văn sáo. Câu nói sáo”; điều này cũng nói lên tính chất của chim sáo là bắt chước. Như vậy, “khách sáo” không bắt nguồn từ chim khách, chim sáo mà phải là ngược lại.

Ngoài ra, từ “sáo” (套) ở đây còn xuất hiện trong “sáo rỗng”, dịch thuần ra là cái vỏ trống không, còn hiểu rộng ra là nội dung vô vị, không ý nghĩa.

3. Khách sáo hay khách xáo mới đúng chính tả?

Chắc chắn là “Khách sáo” sẽ đúng chính tả rồi.

Ai mà ghi là “khách xáo” là tiếng Việt lớp 1 có vấn đề nha :))