khí vô cơ là gì? Khí vô cơ có độc hại hay không?

0
1269
khí vô cơ là gì? Khí vô cơ có độc hại hay không?

Mục lục bài viết

1. Khí vô cơ là gì?

Khí vô cơ đa phần rất độc bởi vì chúng là thế khỉ của các hợp chất hữu cơ mà trong chất vô cơ chúng có những thành phần như: hợp chất hóa học không có mặt nguyên tử cacbon, ngoại trừ khí CO, khí CO2, acid H2CO3 và các muối cacbonat, hidrocacbonat. Chúng thường được xem là kết quả của sự tổng hợp từ các quá trình địa chất, trong khi hợp chất hữu cơ thường liên quan đến các quá trình sinh học.

Vd về một số chất khí vô cơ bạn cần biết và cách nhận biết chúng:

CHẤT KHÍ:

  • CO2: Không màu, không mùi, làm đục nước vôi trong hoặc Ba(OH)2, dư CO2 làm tan tủa.
  • SO2: Mùi xốc, không màu, làm đục nước vôi trong hoặc Ba(OH)2, nếu dư thì làm tan tủa, mất màu Br2/H2O hoặc nước Iốt.
  • H2: Khí không màu, cháy với ngọn lủa màu xanh.
  • NH3: Mùi khai, bốc khói trắng khi tiếp xúc với HCl đặc. NH3 hóa xanh quỳ ẩm.
  • NO2: Màu nâu, nặng hơn không khí. Nhiệt độ lạnh chuyển hành dạng dimer không màu (N2O4). NO2 hóa đỏ quỳ ẩm.
  • N2O: Khí không màu, nặng hơn không khí.
  • N2: Không màu, nhẹ hơn không khí.
  • NO: Không màu, hóa nâu ngoài không khí.
  • H2S: Mùi trứng thối, mất màu Br2/H2O.
  • Cl2: màu vàng nhạt ,mùi khó chịu, mất màu quỳ ẩm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here