L là gì trong Vật lý lớp 12?

0
3798
L là gì trong Vật lý lớp 12?

Trong vật lý lớp 12 chúng ta đã học được ký hiệu L trong Vật lý rồi đúng không? Và bài viết này trong hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập 1 chút lý thuyết đã học nhé. Ok bắt đầu nào.

1. L là gì trong vật lý lớp 12?

Công thức:

L=4π.10-7n2V

Trong đó:

  • n : Số vòng dây/một metre chiều dài ống dây
  • V : Thể tích ống dây : m3
  • L : Độ tự cảm : H

Đây là công thức tính hiện tượng tự cảm – để dễ dàng hơn mình sẽ cho một vài ví dụ về các bài tập về L.

2. Bài tập ví dụ về L trong vật lý lớp 12:

Một ống dây dài 1,5m, gồm có 2000 vòng dây với đường kính của ống là 40cm.

a, Tính độ tự cảm của ống dây là bao nhiêu?

b, Cho dòng điện đi qua ống dây, trong thời gian 1s dòng điện tăng từ 0 đến 5A. Tính giá trị suất điện động tự cảm của ống dây.

c, Dòng điện trong ống dây là 5A, hãy xác định cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây?

d, Dòng điện trong ống dây là 5A thì năng lượng từ trường trong ống là bao nhiêu?

Lời giải:

a, Độ tự cảm bên trong ống dây là:

Áp dụng công thức:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

b, Ta tính được suất điện động tự cảm trong ống dây là:

Áp dụng công thức:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

c, Khi i = 5 (A) thì cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây là:

Áp dụng công thức:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

d, Khi i = 5 (A) thì năng lượng từ trường sinh ra trong ống dây là:

Áp dụng công thức:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

>>> i là gì trong vật lý 9?

>>> D là gì trong vật lý? Và công thức tính