Phi số là gì?

0
2951

Mục lục bài viết

1. Phi số là gì?

Phi số hay còn gọi là “phi tham số” (nonparametric statistics) là ngành thống kê trong đó các tham số của phân phối tổng thể không được xác định trước. Nghĩa là, người ta không đưa ra những giả định về hình dạng của phân phối tổng thể trước khi vận dụng một phương pháp. Các kiểm định thống kê phi tham số có thể được thực hiện dựa vào các dữ liệu không phải thực sự bằng số. Chẳng hạn, dựa vào các số thứ tự người ta có thể kiểm định về hạng của các biến số.

Phi số: có ba dạng

  • + Văn bản: báo, sách, vở, …
  • + Âm thanh: tiếng nói con người, tiếng nhạc, …
  • + Hình ảnh: tranh vẽ, ảnh chụp, bản đồ,…

2. Thông tin các loại phi số:

– Văn bản : để biểu diễn một xâu ký tự máy tính có thể dùng một dãy byte, mỗi byte biễu diễn một ký tự theo thứ tự từ trái sang phải. Vd: biểu diễn xâu ký tự “TIN” : 01010100 01001001 01001110 – Các dạng khác: (hình ảnh, âm thanh,…) ta cũng phải mã hóa chúng thành dãy bit.

– Nguyên lí mã hóa nhị phân: Thông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh… Khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung – dãy bit. Dãy bit đó là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here