Skype ID là gì – Cách lấy ID skype dễ nhất

0
990
Skype ID là gì - Cách lấy ID skype dễ nhất

Mục lục bài viết

1. Skype id là gì?

Bạn nào dùng skype sẽ biết điều này thôi. Skype ID được hiểu là một định danh tài khoản cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm thấy skype của bạn hay của người khác trên skype.

2. Cách lấy skype ID?

Bạn có thể lấy skype ID bằng cách là đăng nhập vào skype của chính bạn. Lúc này bạn sẽ thấy Skype ID của bạn trong phần Tên Skype, nhấn vào sẽ có tùy chọn Sao chép. Vd như hình ảnh bên dưới của mình:

Kéo xuống bạn sẽ thấy ID skype – đây chính là thứ chúng ta tìm

3. Một số điều cần biết về ID skype

  • ID Skype của skype tạo tự động, vì vậy bạn sẽ không thể can thiệp được vào quá trình tạo ra Skype ID của mình.
  • ID Skype sẽ lấy những thông tin phía trước địa chỉ email để tạo Skype ID, tức là phía trước @, chẳng hạn sieu.tonghop@gmail.com, thì Skype ID sẽ là sieu.tonghop. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị 1 cái mail vừa ý để có Skype ID vừa ý mình.
  • Tốt nhất không sử dụng số điện thoại để tạo tài khoản Skype, vì như vậy thì Skype ID của bạn là 1 chuỗi live:xxxxx gì đó. Với chuỗi này thì không ai có thể tìm kiếm được bạn để mà kết bạn cả. Mà Skype ID lại không thay đổi được, vì vậy coi như tài khoản đó “bỏ luôn”.