Xpander nghĩa là gì?

0
1495

Mục lục bài viết

1. Xpander nghĩa là gì?

“Expander” tiếng việt nghĩa là: bộ giãn.

  • Trong lĩnh vực ô tô nghĩa là Cần đẩy trống phanh.
  • Trong lĩnh vực Hoá học bộ giãn, bộ phận trên máy ghi địa chấn (dùng để điều chỉnh hiệu quả ghi theo một chương trình định sẵn)
  • Trong Kỹ thuật: bộ phận dãn; cái tăng biến (biên độ tín hiệu)
  • Trong Xây dựng, Kiến trúc: Dụng cụ nong (lỗ); thiết bị nong

2. Một số ý nghĩa khác của từ Xpander?

English Vietnamese
automatic expander
– (Tech) bộ giãn tự động
automatic volume expander
– (Tech) bộ giãn âm lượng tự động
compressor-expander
– (Tech) bộ nén-giãn
expandability
– (Tech) tính mở rộng, tính triển khai
expander
– (Tech) bộ giãn
expandable
– xem expand