take up nghĩa là gì? take on là gì

0
1120

Mục lục bài viết

1.Tìm hiểu take up nghĩa là gì?

Take up được hiểu là: Chiêm thời gian, không gian

Ví dụ về take up:

– An awful lot of my time at work is TAKEN UP with pointless bureaucracy nowadays Dịch ra là: Một thời gian khủng khiếp của tôi trong công việc được xem như là vô nghĩa với bộ máy quan liêu ngày nay.

– This desk takes up too much room.

– My day is completely taken up with meetings.

2. Take on là gì?

Là một trong những thắc mắc của nhiều bạn học sinh, sinh viên đó là take on là gì ? Theo dịch nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì Take on  có nghĩa là gánh vác. Ngoài ra take on còn có 10 từ đồng nghĩa khác như : undertake admit adopt meet

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here