Xích ma trong toán học là gì?

0
5320
Xích ma trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Xích ma là gì?

Tên của sigma, theo một giả thuyết, có thể tiếp tục của Phoenician Samekh. Theo một lý thuyết khác, tên gốc của nó có thể là san (tên ngày nay gắn liền với một cái khác, thư lỗi thời), trong khi sigma là một sự đổi mới Hy Lạp có nghĩa đơn giản là “rít lên”, dựa trên việc chỉ định một động từ σίζω Sízō, từ * sig-jō trước, có nghĩa là ‘tôi rít’).

Xích ma là một ký hiệu toán học ∑

2. Công thức tính xích ma?

Sigma ko phải công thức, chỉ là kí hiệu viết tắt 1 tổng (đối xứng hoặc hoán vị vòng quanh). Công thức xích ma thường được tính trong máy tính casio. Công thức xích ma được dùng khi bạn không biết công thức tổng quát của một tổng một dãy.

Công thức xích ma thường có nhiều biến thể trong một dạng. Thường thì công thức xích ma không được dùng phổ biến vì nó không thể tính được một số lớn và khá lâu.

VD:

Ta có dãy: 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + …. + 4015 x 4016

Nếu sử dụng công thức tổng quát là: