a ngược trong toán học là gì?

0
382
a ngược trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. a ngược trong toán học là gì?

Để biết được a ngược trong toán học là gì thì chúng ta cần biết ký hiệu của nó đã.

– Ký hiệu a ngược trong toán học là:

– Kí hiệu “A” lộn ngược đọc là ”mọi” thường hiểu là “với mọi”

 có nghĩa là với mọi giá trị của một số nào đó

2. Ví dụ về a ngược trong toán học?

Ví dụ 1: 6 được hiểu là: 6n luôn chia hết cho 6 với mọi n

Ví dụ 2:|x| x

Có nghĩa là:

|x|  0 với mọi giá trị x

3. Kết luận:

Ok trên đây sieutonghop.com đã giúp các bạn tìm hiểu được a ngược trong toán học là gì? Chúc các bạn có các kiến thức thú vị.