Độ F là gì? Tính độ F ra độ C

0
284
Độ F là gì? Tính độ F ra độ C

Chắc chúng ta đã nghe qua về F trong vật lý rồi đúng không? Tuy nhiên đại lượng đó khác với độ F mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này? Ok và cùng sieutonghop tìm hiểu nhé!

1. Độ F là gì?

Độ F (đôi khi viết tắt là °F) là đơn vị đo nhiệt độ trong hệ đo lường nhiệt độ Fahrenheit. Nó được đặt theo tên của nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit, người đầu tiên phát triển thang đo nhiệt độ này vào năm 1724. Độ F được sử dụng chủ yếu ở các nước sử dụng hệ đo lường Imperial, trong khi các nước sử dụng hệ đo lường Metric thường sử dụng độ C (độ Celsius) để đo nhiệt độ.

* Một số thông số về độ F?

  • Fahrenheit là đơn vị đo nhiệt độ.
  • Điểm đóng băng/nóng chảy của nước là khoảng 32 °F ở áp suất 1 atm.
  • Ký hiệu của độ Fahrenheit là °F.

>>> F là gì trong vật lý

2. Chuyển đổi độ F sang độ C?

Bạn có thể xem qua bài viết này để tính cách chuyển đổi độ F sang độ C nhé. Tìm hiểu một số cách tính độ f ra độ c thường gặp.

0 độ F tương đương với -17,77778 độ C :

0 °F = -17,77778 °C

Nhiệt độ T tính bằng độ C (°C) bằng với nhiệt độ T tính bằng độ F (°F) trừ đi 32, nhân 5/9:

(°C) = ( (°F) – 32) × 5/9

Ví dụ

Chuyển đổi 68 độ F sang độ C:

(°C) = (68°F – 32) × 5/9 = 20°C

Chuyển đổi Fahrenheit sang Rankine

0 độ F tương đương với 459,67 độ Rankine:

0 °F = 459,67 °R

Nhiệt độ T tính theo độ Rankine (°R) bằng với nhiệt độ T tính theo độ F (°F) cộng với 459,67:

(°R) = (°F) + 459,67

Ví dụ

Chuyển đổi 68 độ F sang độ Rankine:

(°R) = 68°F + 459,67 = 527,67 °R

Chuyển đổi Fahrenheit sang Kelvin

Nhiệt độ T tính bằng Kelvin (K) bằng với nhiệt độ T tính bằng độ F (°F) cộng 459,67, nhân 5/9:

(K) = ( (°F) + 459,67)× 5/9

Ví dụ

Chuyển đổi 60 độ F sang độ Kelvin:

(K) = (60°F + 459,67)× 5/9 = 288,71 K

Bảng độ F:
bảng độ F

>>> 0 độ nghĩa là gì?