Axit là gì hóa 8?

1
794
Axit là gì hóa 8?

Trong lớp 8 chúng ta đã học về Axit, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu axit là gì trong hoá nhé.

Mục lục bài viết

1. Axit là gì hóa 8?

a. Khái niệm

Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hihdro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại

b. CTHH: gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit

c. Phân loại: 2 loại

  • Axit không có oxi: HCl, H2S,….
  • Axit có oxi: H2SO4, H2CO3,…

d. Tên gọi

– Axit không có oxi

Tên axit = axit + tên phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric. Gốc axit tương ứng là clorua

H2S: axit sunfuhidric. Gốc axit tương ứng là sunfua

– Axit có oxi

+ Axit có nhiều oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic. VD: H2SO4 : axit sunfuric. Gốc axit: sunfat

HNO3: axit nitric. Gốc axit: nitrat

+ Axit có ít oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ơ. VD: H2SO3 : axit sunfuro. Gốc axit sunfit