n là gì của z?

1
1837
n là gì của z?

Ok xin chào các bạn, hôm nay sieutonghop sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu một chút về N là gì của Z trước khi tìm hiểu n là gì của z thì ta phải tìm hiểu được rằng N là gì và Z là gì đã?

1. N là gì?

Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu

>>> n là gì trong toán học?

2. Z là gì?

Z={…,−3,−2,−1,0,1,2,3,…}.

Tập hợp số nguyên gồm các phần tử là số tự nhiên và các phần tử đối của các số tự nhiên.

>>> Z là gì trong toán học?

3. Kết luận:

Như vậy qua những kết quả ở trên ta có thể thấy rằng N chính là tập hợp con của Z. Ta có thể nhìn biểu đồ sau để dễ hình dung.

n * là tập hợp con của n, n là tập hợp con của z, z là tập hợp con của Q, và Q là tập hợp con của R
n * là tập hợp con của n, n là tập hợp con của z, z là tập hợp con của Q, và Q là tập hợp con của R

1 COMMENT

Comments are closed.