Cmt là gì trong toán học là gì?

1
567
Cmt là gì trong toán học là gì?

Bình thường CMT là viết tắt của từ Comment trong tiếng anh, dịch ra tiếng việt có nghĩa là lời nhận xét, bình luận ý kiến của bạn trên stt của người khác trên mạng xã hội Facebook – Tuy nhiên cmt trong toán học thì lại khác. Bài viết này sieutonghop sẽ review lại cho các bạn kiến thức “Cmt là gì trong toán học là gì?”

1. Cmt là gì trong toán học?

Cmt trong toán học thực ra là một từ viết tắt của “chứng minh trên”  –  đôi khi viết tắt quá sẽ làm người ta khó hiểu?

“Chứng minh trên” trong toán học là quá trình cung cấp các luận điểm, phương pháp và logic để chứng minh tính đúng đắn của một định lý, một bổ đề hoặc một phát biểu toán học. Mục đích của chứng minh là cung cấp cho người đọc hoặc người nghe một cách hiểu rõ hơn về tính chất của định lý hoặc phát biểu đó, và cung cấp niềm tin về tính chính xác của kết quả đó.

Một chứng minh toán học bao gồm một loạt các bước logic, từ các giả định đến các kết luận được suy ra từ chúng. Các bước này phải được thực hiện một cách chặt chẽ, logic và đầy đủ để đảm bảo tính chính xác của chứng minh. Các phương pháp chứng minh khác nhau có thể được sử dụng tùy thuộc vào loại định lý hoặc phát biểu toán học mà được chứng minh.

2. Ví dụ về cmt trong toán học?

Dưới đây là một ví dụ về chứng minh trong toán học:

Ví dụ: Chứng minh rằng tổng của hai số chẵn là số chẵn.

Bước 1: Giả định rằng a và b là hai số chẵn.
Bước 2: Theo định nghĩa của số chẵn, tồn tại các số nguyên k, l sao cho a = 2k và b = 2l.
Bước 3: Tổng của a và b là a + b = 2k + 2l.
Bước 4: Nhân chung 2 ra khỏi tổng, ta có a + b = 2(k + l).
Bước 5: Do k và l là hai số nguyên, nên k + l cũng là một số nguyên.
Bước 6: Vì k + l là một số nguyên và 2 là một số chẵn, nên theo định nghĩa của số chẵn, a + b = 2(k + l) là một số chẵn.
Bước 7: Vì a + b là một số chẵn, nên chứng minh rằng tổng của hai số chẵn là số chẵn đã được hoàn thành.

Qua các bước trên, chúng ta đã chứng minh rằng tổng của hai số chẵn là số chẵn.

1 COMMENT

Comments are closed.