Số 3 ngược trong vật lý đọc là gì? Ký hiệu số 3 ngược trong vật lý?

1
964
Số 3 ngược trong vật lý đọc là gì? Ký hiệu số 3 ngược trong vật lý?

Mục lục bài viết

1. Số 3 ngược trong vật lý là gì?

Số 3 ngược (ε) trong vật lý đọc là epsilon. Nó được gọi là hằng số điện môi của môi trường, đặc trưng cho tính chất điện của môi trường đó. Hằng số điện môi phụ thuộc vào tính chất của điện môi mà không phụ thuộc vào độ lớn và khoảng cách giữa các điện tích.

2. Ký hiệu số 3 ngược trong vật lý?

Hằng số điện môi được kí hiệu là ε, đại diện cho khả năng phân cực của chất điện môi. biểu thức của hình thức

Trong đó:

  • Cd: điện dung của tụ điện sử dụng chất điện môi
  • C0: điện dung của tụ điện dùng điện môi chân không hoặc không khí

Hằng số ε của một số chất khác:

1 COMMENT

Comments are closed.