Quy tắc Alpha trong hóa học là gì?

0
1501
Quy tắc Alpha trong hóa học là gì?

Mục lục bài viết

1. Quy tắc Alpha trong hóa học?

Quy tắc alpha (α): Kim loại của cặp oxi hóa — khử đứng trước trong dãy điện hóa đẩy được ion kim loại của cặp oxi hóa – khử đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Nói cách khác, cation kim loại trong cặp oxi hóa – khử đứng sau có thể oxi hoá được kim loại trong cặp đứng trước (trừ những kim loại tác dụng với nước).

 

Dãy điện hóa cuả kim loại: K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

2. Cách ghi nhớ dãy điện hóa của kim loại?

Câu huyền thoại này chắc chắn bạn nào học môn hóa học cũng được thầy cô hướng dẫn rồi đó chính là: Khi Nào Bà Con May Áo Dài Phái Người Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu. — K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au 

* Cuối cùng: Hãy luôn nhớ câu thần chú để áp dụng nhé. Chúc các bạn thành công