Deg trong toán học là gì?

2
3298
Deg trong toán học là gì?

1. Tìm hiểu Deg trong toán học là gì?

Chúng ta có thể hiểu “deg” chính là bậc của đa thức trong một phép toán. Ví dụ về deg

Vậy deg của đa thức nghĩa là gì?

Mục lục bài viết

2. đa thức là gì?

Đa thức là một trong những khái niệm trung tâm của toán học. Trong chương trình phổ thông, chúng ta đã làm quen với khái niệm đa thức từ bậc trung học cơ sở, từ những phép cộng, trừ, nhân đa thức đến phân tích đa thức ra thừa số, dùng sơ đồ Horner để chia đa thức, giải các phương trình đại số.
Định nghĩa. Đa thức trên trường số thực là biểu thức có dạng
Deg trong toán học là gì?

P(x)=anxn+an−1xn−1+…+a1x+a0, trong đó ai∈R và an≠0.

a1 được gọi là các hệ số của đa thức, trong đó an được gọi là hệ số cao nhất và a0 được gọi là hệ số tự do.

n được gọi là bậc của đa thức và kí hiệu là n=deg(P). Ta quy ước bậc của đa thức hằng P(x)=a0 với mọi x là bằng 0 nếu a0≠0 và bằng nếu a0=0.

Để tiện lợi cho việc viết các công thức, ta quy ước với đa thức P(x) bậc n thì vẫn có các hệ số ak với k>n, nhưng chúng đều bằng 0.

Tập hợp các đa thức 1 biến trên trường các số thực được kí hiệu là R[x]. Nếu các hệ số được lấy trên tập hợp các số hữu tỷ, các số nguyên thì ta có khái niệm đa thức với hệ số hữu tỷ, đa thức với hệ số nguyên và tương ứng là các tập hợp 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here