GDP là gì? giải thích ý nghĩa?

0
944
GDP là gì? giải thích ý nghĩa?

1. GDP là gì ?

GDP viết tắt của Gross Domestic Product đó là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. GDP giá trị thị trường tất cả các sản phẩm được sản xuất ra trên một vùng lãnh thổ trong một khoảng thời gian (tính trong 1 năm). Các sản phẩm tính luôn cả sản phẩm của công ty nước ngoài và công ty nội địa, tất cả ngành nghề sản xuất, dịch vụ, du lịch…

2. Công thức tính GDP:

* Phương pháp chi tiêu

Theo phương pháp này, GDP được tính là tổng số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó chi để mua các hàng hóa cuối cùng trong 1 năm.

Công thức tính là: GDP = C + I + G + (X – M)

Trong đó:
C (Consumption) – Tiêu dùng: là những khoản chi cho tiêu dùng cá nhân của các hộ gia đình (xây nhà và mua nhà không được tính vào C mà được tính vào I (Đầu tư tư nhân).

I (Investment) – Đầu tư: là tổng đầu tư trong nước của tư nhân, gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp vầ trang thiết bị, nhà xưởng, xây nhà, mua nhà của các hộ gia đình (hàng hóa tồn kho vẫn được tính vào GDP).

G (Government Purchases) – Chi tiêu của Chính phủ: là các khoản chi của chính phủ cho quốc gia như chi cho quốc phòng, luật pháp, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục… G không bao gồm các khoản “chuyển giao thu nhập” hay còn gọi là trợ cấp xã hội cho các đối tượng cần trợ cấp.

NX (Net Exports) – Xuất khẩu ròng = X (Giá trị xuất khẩu) – M (Giá trị nhập khẩu)

Theo phương pháp này, GDP bằng tổng thu nhập các yếu tố tiền lương (W – Wage), tiền lãi (I – Interest), lợi nhuận (Pr – Profit) và tiền thuê (R – Rent). Đây cũng chính là tổng chi phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của xã hội.

* Phương pháp thu nhập (chi phí)

Công thức tính: GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

(Ti – thuế gián thu ròng) (De – khấu hao tài sản cố định)

* Phương pháp giá trị gia tăng
  • Giá trị gia tăng của doanh nghiệp là VA
  • Giá trị gia tăng của ngành là GO
  • Giá trị gia tăng của nền kinh tế là GDP

VA = VAi (giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp – Giá trị đầu vào được chuyển hết vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuât.

GO = ∑ VAi (i=1,2,3,..,n) (n là số lượng doanh nghiệp trong ngành i)

GDP = ∑ GOj (j=1,2,3,..,m) (m là số ngành trong nền kinh tế)

Kết quả tính GDP sẽ là như nhau với cả ba cách trên. Ở Việt Nam GDP được tính toán bởi Tổng cục thống kê dựa trên cơ sở các báo cáo từ các đơn vị, tổ chức kinh tế cũng như báo cáo của các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Còn ở Mỹ GDP được tính toán bởi Cục phân tích kinh tế (vt: BEA).

3. Gdp của việt nam

Theo thống kê ‘GDP bình quân đầu người Việt Nam bằng Malaysia 20 năm trước’ “Việt Nam vẫn đang thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp, xếp thứ 136/168 nước. GDP bình quân đầu người chỉ ngang mức của Malaysia cách đây 20 năm, Thái Lan 15 năm hay Indonesia 10 năm trước”, Bộ trưởng Dũng nêu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here