Delta trong toán học là gì?

1
530

Mục lục

1. Delta trong toán học là gì?

Delta là một kí hiệu chữ la tinh chỉ một biệt số trong phương trình bậc hai mà dựa vào từng giá trị của delta thì ta có thể kết luận phương trình bậc hai đó có nghiệm hay không,thêm vào nữa là định lí Viet,giá trị của delta và công thức viét sẽ chững minh cho ta phương trình đó có 1ng hay 2 ng hay vô nghiệm,dấu của hai nghiệm đó như thế nào,cùng dấu hay trái dấu.Nếu delta>0 thì phương trình bậc hai có 2 nghiệm phân biệt.

” Delta =0 thì có 1 nghiệm kép còn delta<0 thì vô nghiệm.”
Cho phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0 thì delta=b^2-4ac.Nếu giá trị b là một số chẵn thì delta sẽ đc rút gọn thành delta phẩy=(b/2)^2-ac.
Đó là những cái cơ bản về delta,ngoài ra delta còn dùng để chững minh phương trình có nghiệm,xác định đỉnh của parabol mà lớp 10 bạn sẽ học.
Trong hình học delta còn dùng để kí hiệu đường thẳng

2.Ví dụ về công thức tính Delta trong toán học?

Phương trình bậc 2 là phương trình có dạng:

Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

Trong đó: a ≠ 0 , a , b là hệ số, c là hằng số

Công thức nghiệm:

Ta xét phương trình

Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

Với biệt thức delta

Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

Sẽ có 3 trường hợp:

Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

Trong trường hợp nếu b = 2b’ thì các bạn có thể tính delta phẩy, công thức như sau:

Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

Tương tư như delta thì delta phẩy chúng ta cũng có 3 trường hợp, bao gồm:
Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

Công thức này được gọi là công thức nghiệm thu gọn

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here