det trong toán học là gì?

0
2305
det trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Det trong toán học là gì?

det(AB) = det(A) • det(B). Khi cộng bội một số lần của một hàng bất kỳ vào một hàng khác, hoặc cộng bội một số lần của một cột bất kỳ vào một cột khác, sẽ không làm thay đổi định thức. Hoán vị hai hàng hoặc hai cột làm ảnh hưởng tới định thức bằng cách nhân nó với. Sử dụng những quy tắc này, ma trận vuông bất kỳ có thể chuyển thành một ma trận tam giác dưới (hoặc trên), mà đối với các ma trận tam giác, định thức của nó bằng tích của các phần tử trên đường chéo chính; phương pháp này mang lại một cách tính định thức của ma trận vuông bất kỳ.

2. Ví dụ về det trong toán học

Ví dụ:

Nếu đổi vị trí hai dòng hoặc hai cột của một định thức thì giá trị định thức sẽ đổi dấu.

Ví dụ 9:

 

>>   Z là gì trong toán học?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here