Đi trong hóa học là gì?

0
2223

Mục lục bài viết

1. Đi trong hoá học là gì?

Đi trong hoá học thực chất là cách đọc một tiền tố hoá học.

– P2O5 có tên gọi là Đi Photpho – Penta Oxit trong đó,
– Tiền tố hóa học sử dụng trong cách gọi tên của P2O5 là Đi và Penta.
Đi
 tương tứng với 2 nguyên tử của nguyên tố Photpho có trong hợp chất.
Penta tương ứng với 5 nguyên tử của nguyên tố Oxi có trong hợp chất.
SO2 có tên gọi là Lưu Huỳnh – Đi Oxit.
Tiền tố hóa học được sử dụng trong công thức SO2 để gọi tên là Đi
Kết luận: SO2 có tên gọi là Lưu huỳnh Đi Oxit
SO3 có tên gọi là Lưu Huỳnh TriOxit và xuất hiện thêm một tiền tố mới có tên gọi là Tri tương ứng với số nguyên tử có trong phân tử là 3.

* Tiền tố hoá học: Tiền tố hóa học là một phần thuộc tên của công thức hóa học đó. Tiền tố hóa học thể hiện số nguyên tử của một nguyên tố nào đó có trong phân tử đó.
Hiểu một cách đơn giản, tiền tố hóa học được chuyển từ dạng số sang dạng chữ viết trong tên gọi của một phân tử nào đó để đồng nhất việc đọc tên của phân tử cho dễ dàng hơn. Như vậy, tiền tố hóa học được sử dụng trong gọi tên và sẽ có quy ước riêng.

2. Bảng tiền tố hoá học?

Cách đọc bảng tiền tố hoá học
Cách đọc bảng tiền tố hoá học

3. Kết luận:

OK vậy là bài viết này mình đã giới thiệu cho mọi người biết “Đi trong hóa học là gì?” Chúc các bạn có những kiến thức thú vị.

>>> D trong hóa học là gì?