Docker là gì?

0
960
Docker là gì?

Mục lục bài viết

1. Docker là gì? bạn biết gì về Docker?

Docker là một nền tảng để cung cấp cách để building, deploying và running ứng dụng một cách dễ dàng trên nền tảng ảo hóa. Có nhiều công nghệ Container khác như Solaris Zones, BSD jails, và LXC.

Đây cũng là một công cụ tạo môi trường được “đóng gói” (còn gọi là Container) trên máy tính mà không làm tác động tới môi trường hiện tại của máy, môi trường trong Docker sẽ chạy độc lập.
Một số developer thường tạo sẵn các môi trường này, và upload lên mạng để mọi người lấy về dùng, và mấy cái này gọi là các Images.

2. Tóm lại, docker:

Docker rất tốt tại việc xây dựng và chia sẻ Disk Image qua hệ thống Docker Index
Docker là một phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng.
Docker làm việc tuyệt vời với các công cụ quản lý file config (vd: Chef, Puppet)
Docker sử dụng btrfs để giảm sát các file hệ thống và có thể được chia sẻ với user khác. (Như cách hoạt động của Git)
Docker có một bộ kho trung tâm của các Disk Images (có thể được public hoặc private), điều này cho phép bạn dễ dàng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau (Ubuntu, Centos, Fedora, Gentoo).

3. Khi nào sử dụng Docker

  • Khi bạn cần triển khai kiến trúc Mircoservices.
  • Khi ứng dụng bạn cần scale một cách linh hoạt.
  • Khi bạn cần build 1 lần và chạy ở nhiều máy khác nhau mà không cần quan tâm đến config.
  • Khi bạn cần một cách tiếp cận mới về building, shipping, running ứng dụng một cách nhanh chóng dễ dàng.

Cuối cùng bạn đã biết Docker là gì rồi phải không? Hãy xem xét kĩ các định nghĩa trong bài viết nhé.

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here