i là gì trong vật lý 9?

3
1475
i là gì trong vật lý 9?

Mục lục bài viết

1. i là gì trong vật lý lớp 9?

Trong lớp 9 chúng ta đã được học về công thức i đó là cường độ dòng điện cụ thể đó là công thức:

* Định luật ÔM:

Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây

Công thức: I = \frac{U}{R}

Trong đó:

  • I: Cường độ dòng điện (A),
  • U Hiệu điện thế (V)
  • R Điện trở

Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10-3A

*Chú ý:

– Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0)

Với cùng một dây dẫn (cùng một điện trở) thì: \frac{U_1}{U_2}=\frac{R_1}{R_2}

* Công suất điện:

 Công suất điện: Công suất điện trong một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua nó.

– Công thức:P=U . I,

Trong đó:

  • P công suất (W);
  • U hiệu điện thế (V);
  • I cường độ dòng điện (A)

– Đơn vị: Oắt (\mathrm{W}) ; 1 \mathrm{MW}=1000 \mathrm{kW}=1.000 .000 \mathrm{W} \quad 1 \mathrm{W}=10^{3} \mathrm{kW}=10^{-6} \mathrm{MW}

2) Hệ quả: Nếu đoạn mạch cho điện trở R thì công suất điện cũng có thể tính bằng công thức:

\mathrm{P}=\mathrm{I}^{2} \cdot \mathrm{R} \quadhoặc \mathrm{P}=\frac{\mathrm{U}^{2}}{\mathrm{R}} \quadhoặc tính công suất bằng \mathrm{P}=\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{t}}

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here