lực là gì vật lý 6? Công thức tính lực?

2
3734
Lực là gì
  •  Theo sách giáo khoa vật lý lớp 6:
Lực là đại lượng vật lí tượng trưng cho khả năng tương tác giữa các vật làm thay đổi trạng thái chuyển động hoặc làm biến đổi hình dạng của vật.

Mục lục bài viết

1. Hiểu ý về lực theo các ý khác:

Lực là đại lượng vecto có hướng , có độ lớn , giá gị âm dương tùy thuộc vào hệ qui chiếu mà ta chọn. Ngày nay người ta đo lực bằng các thiết bị cảm biến để đo lực tác động tới một vật thể khác nhau và kết quả cực kỳ chính xác.
2. Một số ví dụ về lực?
– Em đẩy 1 cái xe ra xa mình. Em đã tác dụng 1 lực đẩy vào chiếc xe. Kết quả chiếc xe văng xa khỏi em.
– Kéo 1 cuốn sách lại gần. Em tác dụng 1 lực kéo vào cuốn sách. Cuốn sách lại gần em hơn

3. Công thức tính lực bạn cần biết?

Lực thường có ký hiệu là F, được đo bằng đơn vị newton trong hệ SI, viết tắt là N: 1 N = 1 kg m / s2.
* Một lực (F) cần tác động để di chuyển vật thể có khối lượng (m) với gia tốc (a) được tính bởi công thức F= m x a. Hay lực = khối lượng nhân với gia tốc.
* SI là viết tắt của International System of Units (Hệ đơn vị đo lường quốc tế), đơn vị SI của khối lượng là kilogram và của gia tốc là m/s2 (Mét trên giây bình phương). Khi khối lượng và gia tốc mang đơn vị SI, đơn vị của lực cũng phải theo hệ này là N (Newton). Ví dụ, nếu khối lượng của vật là 3 pound, bạn cần chuyển thành đơn vị kilogram. 3 pound bằng 1,36 kg, vậy ta có khối lượng của vật là 1,36 kg
* Nếu đề cho trong lượng của vật (đơn vị N), hãy chia giá trị đó cho 9,8 để lấy giá trị khối lượng tương ứng. Ví dụ, một vật có trọng lượng 10 N sẽ có khối lượng 10/9,8 = 1,02 kg.

4. Một số ví vụ về cách tính lực:

A, Tìm lực đủ để di chuyển một chiếc xe nặng 1000 kg với gia tốc 5 m/s2.

  • Kiểm tra các đơn vị đã đúng chuẩn của hệ SI hay chưa
  • Nhân giá trị khối lượng (1000 kg) với 5 m/s2 để tìm giá trị lực tác động

B, Tính giá trị lực đủ để di chuyển chiếc xe ngựa nặng 8 pound với gia tốc 7 m/s2.

  • Trước hết, đổi tất cả đơn vị sang hệ SI. 1 pound tương đương 0,453 kg, nhân giá trị này với 8 pound để xác định khối lượng.
  • Nhân giá trị khối lượng mới (3,62 kg) với gia tốc (7 m/s2).

C, Tìm độ lớn của lực tác động lên một xe bò trọng lượng 100 N với gia tốc 2,5 m/s2.

  • Nên nhớ, 10 N bằng 9,8 kg. Vì vậy, hãy chuyển từ đơn vị Newton sang kg bằng cách chia trọng lượng chiếc xe cho 9,8, và bạn sẽ được giá trị 10,2 kg.
  • Nhân giá trị khối lượng mới (10,2 kg) với gia tốc (2,5 m/s2). (Bài viết có tham khảo nội dung của wikihouse)

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here