Hình tam giác có mấy góc vuông?

2
1892
Hình tam giác có mấy góc vuông?

Mục lục bài viết

1. Hình tam giác có mấy góc vuông?

Hình tam giác có mấy góc vuông? – Câu trả lời là Hình tam giác có nhiều nhất là 1 góc vuông.

Ngoài ra:

 • Một tam giác có nhiều nhất là 1 góc tù.
 • Một tam giác có nhiều nhất là 2 góc nhỏ hơn 60o.
 • Tam giác vuông có 2 góc nhọn.
 •  Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.
 •  Trong một tam giác có ít nhất một góc nhọn

2. Dấu hiệu nhận biết tam giác vuông

 • Tam giác có 1 góc vuông là tam giác vuông
 • Tam giác có 2 góc nhọn phụ nhau là tam giác vuông
 • Tam giác có bình phương độ dài 1 cạnh bằng tổng bình phương độ dài 2 cạnh kia là tam
 • giác vuông (định lý Pytago đảo)
 • Tam giác có đường trung tuyến ứng với 1 cạnh bằng nửa cạnh ấy là tam giác vuông
 • Tam giác nội tiếp đường tròn có 1 cạnh là đường kính thì tam giác đó vuông
 • Tam giác có cạnh đối diện góc 30° bằng một nửa một cạnh khác trong tam giác thì tam giác đó vuông.

>>> Tham khảo thêm về tam giác vuông

>>> Hình chữ nhật là gì? Dấu hiệu nhận biết