t trong toán học là gì?

0
1450
t trong toán học là gì?

 

1. Chữ T trong toán học nghĩa là gì?

Chữ cái Latinh t. Trong toán học, ký hiệu ‘t’ thường được sử dụng trong các phương trình như một biến số để biểu thị thời gian. Nó là một biến giống như X và Y vậy.

2. Chữ T ngược trong toán học?

Trong toán học chữ T ngược đó là một dấu hiệu có nghĩa là vuông góc hoặc một góc vuông.

3. Kết luận?

Ok vậy là đã xong – chúc các bạn có những kiến thức thú vị về t trong toán học nhé.